Met een opleiding psychodrama ben je op een positieve weg

 Module I Mensen leven in rollen
Het lichaam vertelt de weg, naar wat ons mensen bindt
Aanvang 24, 25 maart 2017

In psychodrama wordt een vrije ruimte voor mensen gecreëerd, waar door authentieke rollenspelen en gesprekken , verhalen in en tussen mensen tot leven komen. Hierbij kunnen antwoorden op vragen en oplossingen op problemen gevonden worden. Creatieve ontmoetingen met andere mensen vinden plaats. Andere perspectieven en nieuwe mogelijkheden ontstaan in mensen en organisaties. Mensen komen meer tot hun recht.

In psychodrama help je elkaar het beste uit je leven en je werk te halen.

In psychodrama ontwikkelen deelnemers een grote actiebereidheid. Psychodrama heeft dan ook veel te bieden op het gebied van teamleren en cultuurveranderingen in organisaties, opbouw van goede werkculturen in bedrijven, mediation en relatieontwikkeling, netwerkvorming en netwerkanalyse. Psychodrama heeft dan ook veel toepassingsmogelijkheden zoals in het theater, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Psychodrama is tevens een gedegen en effectieve psycho-therapeutische methodiek.

Als mens tot je recht komen, kan in iedere levensfase een andere betekenis hebben.

In elke levensfase sta je als mens voor nieuwe uitdagingen en heb je andere mogelijkheden. Specifieke dillema’s vragen je aandacht, je wordt met leeftijdsgebonden thema’s geconfronteerd, verschillende relatieproblemen moeten worden opgelost. Iemand verliezen is in elke levensfase weer een andere ervaring. Vertrekken vanuit de verschillende levensfasen geeft veel inzicht in menselijke ontwikkeling en tijdens het oefenen met psychodrama goede mogelijkheden tot verdieping en het opdoen van diversiteit in ervaring in begeleiding.

Mensen begeleiden om zoveel mogelijk diegene te worden, die ze kunnen en willen zijn.

We besteden in onze opleiding uitgebreid aandacht aan het werken met vijf levensfasen, waardoor zoveel mogelijk de gehele menselijke ontwikkeling in beeld wordt gebracht:

·        De zes mijlpalen van het kind en de zelforganisatie van het puberend brein

·        Het potentieel van het puberend brein en de dramaturgie van de twintigers

·        Stoeien met het dertigers dilemma

·        Denken met gevoel in de midlife crisis

·        Het spontane brein van de vijftigers

Wat zeggen deelnemers na deze module

Ze voelen zich toegerust om psychodrama technieken in hun werkcontext toe te passen. Ze hebben een mooi instrumentarium gekregen voor coaching. Ze hebben zichzelf als professional beter leren kennen. Ze hebben zich ontwikkeld in communiceren, ze zijn vaardiger in het omgaan met verschillende belangen en creatiever in conflicten oplossen. Deelnemers hebben geleerd beter regie nemen in diverse leef- en werksituaties. Onderwijzers zijn spontaner geworden in hun wijze van lesgeven. Managers zijn beter in staat in de schoenen van de werknemers te staan en kunnen daardoor beter zowel resultaatgericht als mensgericht leiding geven. Hulpverleners zijn in staat deze methodiek te integreren in hun eigen werkwijze. Psychotherapeuten zeggen dat ze zowel diepgaand als gestructureerd kunnen werken met deze methode.

Wil je meer weten: https://www.academiepsychodrama.com/wp-content/uploads/2013/07/folder-mensen-leven-in-rollen-maart-2017.pdf

Of bel mij voor een vrijblijvend informatief gesprek 06-51577129