Boek

omslag-boek-H_E_L_D_-300x169De Psychodramaturg. H.E.L.D. in denken met gevoel creëert voor mensen een vrij ruimte. In deze ruimte komen door authentieke rollenspelen en gesprekken, verhalen in mensen en tussen mensen tot leven.

In dit boek beschrijft Mark de Jonge hoe we door Handelen en spreken, door Emotionele beleving, via Lichaamsbeleving en met Denkbeelden/taal ( H.E.L.D.) betekenis geven aan de verhalen van ons leven.
Hij illustreert hoe deze vier zijnswijzen onderdeel zijn van het vertellen en het luisteren naar verhalen.
Leidraad daarbij zijn de vragen: Wat is denken? Wat is voelen? Hoe werken denken en gevoel samen?

Mark de Jonge legt uit hoe door denken met gevoel de vier zijnswijzen elkaar ontmoeten in een creatief samenspel. Dit samenspel noemt hij ‘de H.E.L.D. ‘. Hij laat aan de hand van kleurrijke praktijk voorbeelden zien dat de H.E.L.D. een prachtig instrument is voor de Psychodramaturg bij het begeleiden van mensen zowel individueel als ook in groepen.

  • Dit boek is verkrijgbaar in de praktijk van Mark de Jonge.
  • Het E- boek is te bestellen bij markdejonge@kpnmail.nl
    Maak € 25 over op NL64ABNA0580648877
    vermeld daarbij uw naam en bestelling boek.