Online

Online Coaching en Psychotherapie

Beeldbellen biedt voldoende mogelijkheden voor goede en zinvolle gesprekken, zowel voor coaching als voor psychotherapie. Het is in het begin soms wennen, maar de ervaring is inmiddels dat ook bij beeldbellen een grote mate van betrokkenheid en veiligheid mogelijk is.

Beeldbellen heeft een aantal praktische voordelen in tijdsduur en werkvormen.  Het kan gemakkelijk gepland, en de duur van de gesprekken en de methodiek kan in overleg gevarieerd worden. Juist nu in deze onvoorspelbare tijd, waar veel mensen overbelast zijn,  is het fijn dat er afgewisseld kan worden tussen online en live gesprekken.