De Psychodramaturg – De H.E.L.D

omslag-boek-H_E_L_D_-300x169De Psychodramaturg – De H.E.L.D. in denken met gevoel, door Mark de Jonge

De Psychodramaturg creëert voor mensen een vrij ruimte. In deze ruimte komen door authentieke rollenspelen en gesprekken, verhalen in mensen en tussen mensen tot leven. In dit boek beschrijft Mark de Jonge hoe we door Handelen en spreken, door Emotionele beleving, via Lichaamsbeleving en met Denkbeelden/taal betekenis geven aan de verhalen van ons leven. Hij illustreert hoe deze vier zijnswijzen onderdeel zijn van het vertellen en het luisteren naar verhalen. Leidraad daarbij zijn de vragen: Wat is denken? Wat is voelen? Hoe werken denken en gevoel samen? Mark de Jonge legt uit hoe door denken met gevoel de vier zijnswijzen elkaar ontmoeten in een creatief samenspel. Dit samenspel noemt hij ‘de H.E.L.D ‘. Hij laat aan de hand van kleurrijke praktijk voorbeelden zien dat de H.E.L.D een prachtig instrument is voor de Psychodramaturg bij het begeleiden van mensen zowel individueel als ook in groepen.

Dit boek is verkrijgbaar bij Maatschap SaloméFinkelstein&de Jonge te Arnhem. Maak € 19,24 over op rekeningnummer: NL35INGB0009276179, vermeld daarbij uw naam en adres en bestelling boek. Nadat het bedrag is voldaan sturen we het boek per post toe.