Creattitude Coach Opleiding

Op een positief spoor,
het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen verbindt.

Een gedegen opleiding tot professioneel coach. Creattitude Coaching werkt in de ontmoeting en begeleidt mensen effectief ín hun persoonlijk en / of professioneel verhaal. Het is een methode voor zowel kortdurende als langdurende individuele coaching, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht.

Je leert als coach luisteren naar en interveniëren in verhalen, en cliënten coachen om auteur, regisseur en acteur te zijn van hun innerlijke en sociale rollen in hun leef- en werkomgeving.

Je leert mensen begeleiden vanuit een holistische benadering waarin cognitieve therapie, narratieve therapie, lichaamsgerichte therapie, positieve en spirituele psychologie op een overzichtelijke wijze methodisch zijn verenigd. Er wordt een geïntegreerd theoretisch en methodisch kader geboden voor coaching.

De opleiding bestaat uit drie modules, van ieder zes dagen, die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden.

Module I
Coachen naar een positief Zelfgevoel.
Meer informatie

Module II
Coachen tussen kwetsbaarheid en veerkracht.
Meer informatie

Module III
Coachen naar kennisontwikkeling en innovatie in het Gevoelsveld.
Meer informatie