Op een spoor van Preventie

In and Out The Burn Out Trail

Donderdagavond 10 december 19.00 -22.00 uur

Een workshop over een integratieve methode om cliënten te begeleiden bij  en voorkomen van ‘burn-out’ klachten.
Mark de Jonge doet dit aan de hand van de door hem ontwikkelde theorie en methodiek van De H.E.L.D. in Kamers van de Geest. Hierbij wordt er op een geïntegreerde wijze gebruik gemaakt van de rijke schatkist aan methodiek uit Gestalttherapie, Haptonomie en Psychodrama.

Meer informatie –>

Aanmelden en nadere info:

markdejonge@kpnmail.nl
of bellen naar 06-5157 7129

Creattitude

Een opleiding tot professioneel coach

Introductiedag zaterdag 12 december

Een dag waar je veel leert!

De professional ontmoet mensen vaak wanneer ze ‘vol zijn van hun verhaal’. Wanneer ze er voor hun gevoel niet verder mee komen. Het hen achtervolgt,  ze erover dromen. Wanneer vragen zich opdringen, of een dilemma niet wordt opgelost. Wanneer ze niet functioneren zoals ze zouden willen of moeten functioneren. Of gewoon, wanneer ze zichzelf beter willen voelen, begrijpen en ontwikkelen.

Men leert in deze opleiding als coach aandachtig luisteren, goede vragen stellen,  interveniëren in verhalen, en cliënten coachen  om auteur, regisseur en  acteur te zijn in hun leven. Het is een ervaringsgerichte methode waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt. Er is ruimte voor verwerken van gebeurtenissen, en de begeleiding kan ook ontwikkelings- en oplossingsgericht zijn.

Aan het einde van deze dag heb je:

  • Het toneel van de innerlijke ruimte van jouw zelfgevoel leren kennen.
  • Geleerd hoe je cliënten op hun innerlijk toneel als coach kunt begeleiden
  • Geoefend met hoe je cliënten kunt begeleiden door interventies gericht op denken met gevoel in Handelen, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving, Denkbeelden en taal ( de H.E.L.D.).
  • Kennisgemaakt met het gevoelsveld in en tussen mensen
  • Ervaren wat persoonlijk begeleiden in ontmoeting betekent.
  • Kennisgemaakt met hoe je cliënten kunt begeleiden tussen Kwetsbaarheid en Veerkracht,
    zoals bij burn-out en P.T.S.S met behulp van kamers van de geest.
  • Ervaren hoe je cliënten kunt begeleiden in positieve en negatieve emoties.

Deze dag is een introductie voor  de eerste zesdaagse module van de opleiding tot professioneel coach. Aan deze dag kun je vrijblijvend deelnemen. Mocht het in verband met de Corona maatregelen nodig zijn wordt  hetzelfde  programma online aangeboden.

Aanmelden en informatie
markdejonge@kpnmail.nl of bellen naar 06-5157 7129
Aanmeldformulier

Kosten
€ 100,-
Datum 
Zaterdag 12 december
Locatie
Arnhem

Op een positief spoor,
het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen verbindt.

Een gedegen opleiding tot professioneel coach. Creattitude Coaching werkt in de ontmoeting en begeleidt mensen effectief ín hun persoonlijk en / of professioneel verhaal. Het is een methode voor zowel kortdurende als langdurende individuele coaching, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht.

Je leert als coach luisteren naar en interveniëren in verhalen, en cliënten coachen om auteur, regisseur en acteur te zijn van hun innerlijke en sociale rollen in hun leef- en werkomgeving.

Je leert mensen begeleiden vanuit een holistische benadering waarin cognitieve therapie, narratieve therapie, lichaamsgerichte therapie, positieve en spirituele psychologie op een overzichtelijke wijze methodisch zijn verenigd. Er wordt een geïntegreerd theoretisch en methodisch kader geboden voor coaching.

De opleiding bestaat uit drie modules, van ieder zes dagen, die afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden.

Module I
Coachen naar een positief Zelfgevoel.
Meer informatie

Module II
Coachen tussen kwetsbaarheid en veerkracht.
Meer informatie

Module III
Coachen naar kennisontwikkeling en innovatie in het Gevoelsveld.
Meer informatie